La Llar d'infants

Que és la Llar d’infants Municipal Picabruna?


  •  La Llar d'infants és un centre educatiu a on atenem els infants dels 0 fins als tres anys.  •  La nostra funció educativa complementa la funció social que fa possible el suport a les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la seva vida laboral amb la seva vida familiar.


  •  Un dels nostres principals objectius com a equip professional que som les educadores és satisfer de la manera més individualitzada les necessitats físiques (salut, alimentació, descans, higiene, protecció...)i les necessitats afectives, emocionals, personals, intel·lectuals i socials dels infants, potenciant la màxima autonomia i la màxima cura que es mereixen els infants en aquestes edats.


  •  Totes les activitats, els espais, els materials i sobre tot els temps i l'atenció contínua, tenen una intencionalitat educativa i adaptada al desenvolupament únic i personal, per tal de propiciar moments significatius a la vida de cada nen i cada nena, fent de cada moment una vivència individualitzada.

  •  Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva és un fet que condiciona el dia a dia en tota la nostra tasca educativa de la Llar d'infants.

  •   Un espai que és una escola de vida i el qual volem que sobre tot doni seguretat i confiança als petit¡ts i a les seves famílies.  • Convidem les famílies perquè coneguin la Llar d'infants de Picamoixons.  Un espai a on és benvinguda la col·laboració i participació en l'educació i cura dels menuts en un marc de cooperació mútua, ja que som una part molt important de la comunitat educativa.Comentaris

Entrades populars